2015 metų Jurbarko rajono jaunimo veiklos skatinimo projektų finansavimo konkursas

Konkursas paskelbtas įgyvendinant 2013–2018 metų jaunimo problemų sprendimo Jurbarko rajono savivaldybėje plano, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimu Nr. T2-302,  4.1.12. priemonę ir Jurbarko rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimu Nr. T2-20, Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo programos 1.4.2. priemonę „Jaunimo užimtumo ir integracijos į vietos bendruomenės gyvenimą aktyvinimas“.

Projektais turi būti siekiama:

1. ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime;

2. plėtoti jaunų žmonių socialinę kompetenciją, prisidėsiančią prie jų sėkmingos integracijos į visuomenę ir darbo rinką, skatinti praktinį kompetencijos pritaikymą;

3. kelti jaunimo lyderių, darbuotojų, savanorių, mokymų vadovų, kitų su jaunimu dirbančių žmonių kompetenciją, išmokyti juos efektyvių darbo su jaunimu metodų;

4. apibrėžtų vykdomos veiklos rezultatų, užtikrintos šių rezultatų sklaidos ir jų išliekamosios vertės;

5. skatinti projekto dalyvių iniciatyvumą, saviraišką ir aktyvų dalyvavimą, mokymąsi iš patirties.

Paraiškas gali teikti neformalios grupės, jaunimo, su jaunimu dirbančios organizacijos (asociacijos), viešosios įstaigos (išskyrus tas, kurių steigėjas yra valstybė arba savivaldybė), bendruomenės, labdaros paramos fondai. Ne mažiau kaip 2/3 projekto vykdytojų bei dalyvių turi būti jauni žmonės.

Projekto paraiškos formą ir nuostatus rasite adresu www.jurbarkas.lt skiltyje Jaunimui/Jurbarko rajono jaunimo veiklos skatinimo projektų finansavimo konkurso nuostatai.

Nustatytos formos užpildytas paraiškas su lydraščiu pateikti iki 2015 m. birželio 30 d. 15.00 val. į Jurbarko rajono savivaldybės priimamąjį (adresas Dariaus ir Girėno g. 96, 111 kab., Jurbarkas).

Paraiškos turi būti pateiktos užklijuotame voke nurodant „PARAIŠKA Jurbarko rajono jaunimo veiklos skatinimo projektų finansavimo konkursui”.

Paraiškos, kurios neatitinka nurodytų reikalavimų arba pateiktos po konkurso skelbime nurodytos datos, nesvarstomos.

Leave Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *