Autorius: Jurbarkiskis.lt

2015 metų Jurbarko rajono jaunimo veiklos skatinimo projektų finansavimo konkursas

Konkursas paskelbtas įgyvendinant 2013–2018 metų jaunimo problemų sprendimo Jurbarko rajono savivaldybėje plano, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimu Nr. T2-302,  4.1.12. priemonę ir Jurbarko rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimu Nr. T2-20, Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo programos 1.4.2. priemonę „Jaunimo užimtumo ir integracijos į vietos…